viktigt

Viktigt gällande inbetalningar till förbundet

Förbundet håller på med att byta bank från Swedbank till Handelsbanken.
Detta innebär att kontot vi tidigare använt inte längre är aktivt. Huruvida vi kommer behålla vårt BG-kontonummer eller inte vet vi inte just nu.
Dock gör absolut INTE några inbetalningar till BG som tidigare används då vi inte förfogar över det.

Måste ni göra en betalning till förbundet, kontakta oss via info@wtka-sweden.se får ni ett swish-nummer.
Nytt BG kommer finnas klart inför årets VM-uttagning.

 

.

Kategorier