Kallelse till extra ordinarie årsmöte.

Härmed kallas samtliga medlemsföreningar till extra ordinarie årsmöte.
Timrå 9:e december
Behandling av frågor kring tillhörighet av världsförbund.

Obligatorisk anmälan senast 2:a december per mail till president@wtka-sweden.se
Välkomna!

.

Kommentera

Kategorier