Krav för att vara kvalificerad att starta vid de Svenska Mästerskapen

1. Utövaren skall klara de hälsokrav som ställs i regelverket.
2. Utövaren skall tillhöra en förening ansluten till förbundet.
3. Utövaren skall vara Svensk medborgare
4. Utövaren skall ha ett giltigt sportpass komplett med en godkänd läkarundersökning ej äldre än ett år

Vid mästerskapets invägning skall utövaren uppvisa;

1. Giltigt sportpass komplett med godkänd läkarundersökning ej äldre än ett år
2. Pass eller liknade ID-handling som styrker Svenskt medborgarskap
3. Skriftligt godkännande från målsman (om utövaren är ej fyllda 18 år)


Krav för att delta vid kvalificering till landslaget

”Gamla” meriter från tidigare VM etc. gäller inte som ”fri biljett” till landslaget, alla måste kvalificera för en plats.

Grundläggande krav för samtliga discipliner:

1. Utövaren skall tillhöra en förening ansluten till förbundet.
2. Utövaren skall ha ett giltigt sportpass
3. Utövaren skall vara Svensk medborgare


Uttagning i Kick-Light

Utövaren skall för att vara kvalificerad till landslaget i Kick-light ha vunnit Svenska mästerskapen i den viktklass utövaren vill delta i landslaget för (med vissa undantag beroende av den enskilda viktklassens kvalité). Om utövaren inte fått match vid SM eller det varit mindre fem startande i den aktuella viktklassen så måste utövaren kvalificera via uttagning; denna består av tre delar;

A) Overall record. Minsta antal matcher är 6 stycke, oberoende av förbund etc.. ”Sämsta” godkända record är fithy-fithy vinst/förlust beorende på antal matcher, ju lägre antal matcher ju mindre antal förluster accepteras, ett omfattande record men med övervägande förluster ger det heller inte godkänd kvalificering.

B) Aktivitet inom WTKA i Sverige. Utövare med hög aktivitetsgrad inom vårt förbund prioriteras.

C) Kvalité utövaren uppvisar vid uttagningen i fråga om rutin, teknik, kondition och styrka.

Uttagning i Lightcontact gäller endast uttagning enligt ovan krav (A – C).

Uttagning för K1, MMA, SW och Fullcontact gäller kvalificering via uttagning; denna består av tre delar;

A) Overall record. Samtliga matcher oberoende av förbund. Record under 8 - 10 matcher betraktas inte, alla matcher måste kunna styrkas. Matcher i Thailand är ofta tveksamma som godtagbart record beroende på stadium och motståndare, matcherna och resultat ska kunna styrkas vid videoupptagning etc.

B) Aktivitet inom WTKA i Sverige. Utövare med hög aktivitetsgrad inom vårt förbund prioriteras.

C) Kvalité utövaren uppvisar vid uttagningen i fråga om rutin, teknik, kondition och styrka.


Uttagning i Karate, Kobudo och Iaido

Vänligen kontakta Landslagcoach Leif Hermansson får ytterligare information.


Uttagning i Kung Fu

Vänligen kontakta landslagscoach Kevin Arroyo för ytterligare information.


Uttagning i Tae Kwon-Do

Vänligen kontakta förbundskansliet för ytterligare information.


Vid samtliga uttagningar måste utövaren medta ett pass utfärdat av Svenska polismyndigheten.


OBS! Fr.o.m. 2012 kommer inte personer som lottas till direktfinal och där ”vinner” p.g.a. walk-over att betraktas som världsmästare, inte heller får de hämta ut någon medalj vid mästerskapet