Nationellt
Svenska WTKA Förbundet bildades i slutet av 2006 av Martin Andersson på uppdrag av WTKA International.
I starten var förbundet uppdelat i flera olika sektioner (Kick-boxing Karate, Kung Fu etc.) men under 2007 slogs samtliga sektioner samman till ett förbund under en ledning och samtidigt slogs även samtliga av WTKAs olika gren-världsmästerskap ihop och man skapade WTKA World Championships and Martial Marathon, världens största kampsportstävling.

Syftet med Svenska WTKA Förbundet är att administrera och främja de sporter som ryms under WTKA Internationals paraply i Sverige. Förbudet drivs helt ideellt och samtliga ledamöter och funktionärer genomför sina uppdrag på volontär basis. Förbundets verksamhet drivs i ett nära samarbete med WTKA International och följer deras direktiv angående verksamhet och utvecklingsplaner. Idag består förbundet av 21 anslutna föreningar och ca 1900 utövare, majoriteten av dessa tränar kampsport för den goda motionens skull och bara ca 2% av utövarna är aktiva i tävlingar. Trots detta har det svenska landslaget varit mycket framgångsrikt vid Världsmästerskapen och bl.a. utsågs Sverige 2009 till bästa nation i Kick-boxing (ringsports d.v.s. K1, Lowkick och Fullcontact). Svenska WTKA Förbundet bedriver en mycket välordnad och säker tävlingsverksamhet som innehar statligt tillstånd under tillsyn av länsstyrelsen i Örebro (läs med om detta nedan).

Milstolpar
Den 3:e december 2010 erhöll förbundet ett statligt tillstånd att arrangera matcher i Kick-boxing.

Den 9:e september 2011 arrangerades första Svenska Mästerskapen i Kick-boxing.

Den 26:e maj 2012 arrangerades det andra Svenska Mästerskapet i Kick-boxing.

Den 2:a juli 2012 erhöll förbundet ett statligt tillstånd att arrangera matcher i K1 och Free Fight.

Den 30:e januari 2013 erhöll förbundet ett statligt tillstånd att arrangera matcher i Full Contact, Lowkick och K1

Internationellt
WTKA – World Traditional Karate & Kick-boxing Association, är ett av världens största kampsportsförbund. Samtliga skandinaviska och merparten av världens övriga länder är medlemmar i detta förbund, varje år arrangerar det internationella huvudförbundet VM-tävlingar i de olika grenarna; Kick-boxing, Karate (inkluderande Kobudo, Iadido), Kung Fu, Taekwon-Do och Allstyle (inkluderande bl.a., MMA, Submission Wrestling och Freestyle Forms). Det officiella svenska landslaget inom dessa grenar tas ut till detta mästerskap genom att utövarna kvalificerar vid svenska tävlingar . Under 2012 gick det anrika förbundet WKA (World Karate & Kick-boxing Association) in som underförbund till WTKA. Samma år arrangerades det första gemensamma Europamästerskapet i Sheffield, England. 2013 kommer ett gemensamt Världsmästerskap att arrangeras vilket blir världens största och mest konkurrans kraftiga kampsportstävling.

Time 2 Fight®
Time 2 Fight® är vår förbunds-tävling. Tävlingarna arrangeras runt om i landet sex till åtta gånger per år. Inom tävlingskonceptet arrangeras matcher i Kick-boxing med lätt och -fullkontakt samt inom Free Fight. Resultaten från tävlingarna är baserande för den svenska rankingen och kvalificering till det officiella svenska landslaget. Tävlingarna sker under tillstånd och tillsyn av Kampsportdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län (Dnr: 216-04954-2010, Dnr: 216-4136-2012 samt Dnr: 216-8712-2012). Duktiga utövare vid dessa tävlingar ges även chansen att tävla internationellt inom olika WTKA & WKA- sanktionerade tävlingar runt om i världen, både som amatör och som proffs.

Den första Time 2 Fight® tävlingen hölls den 17:e april 2010 i Timrå, då var det en ren nybörjartävling inom Kick- boxing (och arrangerades inte av Svenska WTKA Förbundet, utan av föreningen Ironman Timrå). Tävlingen blev dock en succé och följdes upp av ”Time 2 Fight II – Return to the Ring” som arrangerades den 2:a november även den i Timrå. Därefter flyttades tävlingen ut i landet och den 20:e november samma år arrangerades ”Time 2 Fight III – Rage in the Cage” (som dock var en ren grappling-tävling och innehöll inga matcher i Kick-boxing). Detta födde idén att kombinera fler grenar under samma namn i stil med de internationella tävlingar förbudet ofta besöker där matcher i Kick-boxing och MMA samsas med tävlingar i forms och andra traditionella grenar. I och med att Svenska WTKA Förbundet fick sitt tillstånd av Kampsportdelegationen i december 2010 ”lämnades” Time 2 Fight®-namnet över till förbundet från Ironman Timrå som varit den drivande kraften bakom tävlingskonceptet.

Den 19:e februari 2011 gick “Time 2 Fight IV – Phoenix Rising” I Timrå, där bland annat en internationell titelmatch hölls. Detta blev också den sista tävlingen med undertitel där efter numrerades bara tävlingarna (vilket också övergavs senare och nu benämns tävlingarna bara med månadsnamnet som undertitel).

Time 2 Fight® är sedan 2011 sponsrat av Top ten och Nicopiasport.

Tyvärr har andra arrangörer använt namnet Time 2 Fight® för att dra nytta av att det ar väl inarbetat och har ett mycket gott rykte till sina egna events. För att stoppa oseriösa arrangörer från att utnyttja förbundet och Time 2 Fight®- namnets goda rykte har nu mer Svenska WTKA Förbundet patentskyddat namnet "Time 2 Fight®" hos Patent -och registreringsverket (registrerings nr: 506347).