Ring -och poängdomarutbildning Kick-boxing
Våra utbildningar ger nationell behörighet att döma alla tävlingar inom Sverige. Under 2012 kommer en A-licens att tas fram för både ring –och poängdomare. Därefter kommer endast A-licenserade domare ha möjlighet att döma vid mästerskapestävlingar eller internationella tävlingar. Samtliga internationella licenser är godkända i Sverige också så länge den är utfärdad av det aktuella landets WTKA förbund. Vår kursplan och våra licenser är godkända av WTKA International.

Grundläggande krav:

Ringdomare
Minmimumålder 20 år
Minst fem år inom Kick-boxing (eller liknade stående kampsport)
God moral och ansvarskänsla

Poängdomare
Minimumålder 16 år
Minst ett år inom Kick-boxing (eller liknade stående kampsport)
God moral och ansvarskänsla

A-licens
Ringdomare skall ha dömt minst 20 matcher på ett tryggt, rättvist och ansvarsfullt sätt.
Poängdomare skall ha tjänstgjort vid minst tre nationella tävlingar och dömt utan anmärkning vid samtliga.

Ringdomarutbildningen tar två dagar att genomgå och innehåller både praktik och teori. Poängdomarutbildningen tar ca 5 timmar inklusive praktik. Båda utbildningarna avslutas med examen som vid godkänt resultat ger behörig licens. Licensen är giltig i tre år, därefter måste utbildningen förnyas. Ringdomarlicens ger fri entré till samtliga arrangemang sanktionerade av vårt förbund i Sverige.

För mer information, anmälan till aktuell utbildning m.m. vänligen kontakta Glenn Wadell förbundshuvuddomare.