Att byta klubb

Det är inga hinder att en utövare byter klubb närhelst under säsongen. Dock får utövaren bara representera en klubb åt gången inom förbundet.

För att ett klubb byte skall bli godkänt måste utövaren skicka ett mail till president@wtka-sweden.se, webbis@wtka-sweden.se samt till tränare för både den nya och gamla klubben.

Mailet ska innehålla namn på utövaren, sportpass nummer och uppgift om vilken klubb utövaren nu vill tillhöra samt från vilket datum.

Utövaren flyttas då över till den nya klubben i registret och kan endast tävla (och anmälas till tävling) för dem. Sportpasset fortsätter att gälla och skall handhavs av utövaren.

Eventuella protester gällande klubbytet skall vara skriftligen till förbundet (För att ett klubb byte skall bli godkänt måste utövaren skicka ett mail till president@wtka-sweden.se) senast 14 dagar efter anmälan om klubbyte gjorts.